2019 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayınlanmıştır

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki idarelerin, her mali yıl içerisinde ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin Temmuz ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşmaları gerektiği hükmü uyarınca İstanbul Üniversitesi 2019 mali yılı "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.


​Basın Açıklaması (PDF)