2019 Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu