2020 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi uyarınca genel yönetim kapsamındaki idarelerin, her mali yıl içerisinde ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin Temmuz ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşmaları gerektiği hükmü uyarınca İstanbul Üniversitesi 2020 mali yılı "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Basın Açıklaması (PDF)

Kurumsal Mali Durum (Word)