İstanbul Üniversitesi 2018 yılı Mali Tabloları yayınlanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49. maddesi uyarınca hazırlanan İstanbul Üniversitesi 2018 yılı Mali Tabloları yayınlanmıştır.

Tablolara ulaşmak için tıklayınız.