İstanbul Üniversitesi 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.