Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı 2019 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 3 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır.