Hizmetler

İç Kontrol Soru Sistemi Formu’nu (Word) indirmek için tıklayınız.

Kamu İç Kontrol Standartla
Kamu İç Kontrol Standart Uyum Eylem Plan Rehberi
Kamu İç Kontrol Standartları Sunumu
İstanbul Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standart Uyum Eylem Planı
İstanbul Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standardı Uyum Eylem Planı Uygulama Raporu Doldurulacak Örneği İndirmek için tıklayınız.

İÇ KONTROL REHBERİ-2014


Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin, 311 inci ve 327 inci maddeleri uyarınca hazırlanan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne (Özel Bütçe) ait mali tablolar ile mizan cetveli aylık olarak buradan yayımlanacaktır.