Banka Promosyon İhalesi Duyurusu

İstanbul Üniversitesi personeline yapılan maaş, döner sermaye, ek ders, mesai, ikramiye, vb. ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra No'lu Genel Tebliği; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/17 sayılı genelgeleri gereğince hazırlanan Aylık ve Ücret Ödeme Protokolü Şartnamesi hükümleri doğrultusunda yeni ihale yapılacaktır.

Not: Ön tekliflerin 04.03.2019 Pazartesi günü saat 10:00'a kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Makamı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.


1- Banka Şartnamesi

2- Bankacılık Sözleşmesi

3- Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

4- Banka Yetkilisi Mektubu


Kamuoyuna ve isteklilere ilanen duyurulur.


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü